Luisteren en horen

Om te leren praten is het belangrijk dat je goed kunt horen en luisteren. Zo kan een kind de klanken en woorden die hij hoort nadoen. Net zolang tot ze lijken op de klanken en woorden van de taal die hij hoort. Zo leert een kind praten. Bij De Spreektoren komen kinderen die niet goed horen of moeite hebben met goed luisteren.

Doofheid / slechthorendheid

Voor een kind dat doof of slechthorend is, is de ontwikkeling van taal moeilijk. Ook leren praten heeft vaak extra aandacht nodig. En daardoor is het voor dove en slechthorende kinderen ook lastiger om te leren lezen. Wij helpen deze kinderen met ‘beginnen met praten’, met ‘verstaanbaar leren spreken’ en met ‘taal’. We houden rekening met de slechthorendheid en gebruiken veel visuele middelen: woordgebaren, foto’s en plaatjes, klankgebaren en het schriftbeeld (letters).

 

Zwakke luistervaardigheden

Ook als een kind een normaal gehoor heeft, kan het zijn dat het niet goed luistert naar spraak en taal. Sommige kinderen zijn beter in kijken (visueel) dan in luisteren (auditief). Als het nodig is dan oefenen we bij deze kinderen de luistervaardigheden. Hierbij kun je denken aan het verschil horen tussen twee woorden, bijvoorbeeld ‘boot’ en ‘poot’. Of het herkennen van rijmwoorden, zoals ‘bus’ en ‘mus’.

Soms horen we van ouders dat deze vaardigheden ook op school extra aandacht nodig hebben.