Lina heeft ernstige spraakproblemen

 In spraakproblemen

Lina was vier jaar toen zij bij de Spreektoren werd aangemeld. Ze zat in groep 1 en had al meerdere logopedisten ‘versleten’, aldus haar moeder.  En al een heel intensief traject achter de rug waarover verderop meer.

Waarom logopedie?

Bij Lina kwam in eerste instantie de taal niet goed op gang. Het duurde lang voor Lina haar eerste woordjes zei en toen die er eenmaal waren duurde het lang voor ze meer ging praten. Ook viel op dat ze slechter te verstaan was dan andere kinderen. Met name dat laatste duurde een lange tijd.

Spraaktherapie

Lina volgde daarom zes weken lang één hele ochtend een zeer intensieve behandeling gericht op het verstaanbaarder leren spreken, focus, durven en plezier maken. Een zogenaamd fonopoli-traject bij het SpraakTaalAmbulatorium (STA) van Kentalis. Hierbij maakten de therapeuten een combinatie van verschillende therapie methodes. Ook ouders werden begeleid en elke ochtend werd afgesloten met een groepsactiviteit met twee andere kinderen.

Na afloop van zo’n intensief traject wordt de logopedie, met adviezen van het STA, voorgezet in een praktijk als de onze. En zo kwam Lina bij ons. We begeleiden op dit moment meerdere kinderen met deze problematiek en afhankelijk van wat nodig is zetten we meerdere vormen van spraaktherapie in. Vaak twee keer per week en in nauw overleg met ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders.

Hoe gaat het nu?

Lina is nu 6 jaar en zit in groep 3. Inmiddels kan ze alle klanken en combinaties daarvan spontaan goed zeggen en is ze meestal goed verstaanbaar. Als ze heel enthousiast is of onrustig, is het moeilijker, maar ze heeft hier zelf steeds meer invloed op. Nieuwe, lange woorden kunnen soms weer lastig zijn om goed uit te spreken. We hebben Lina en haar ouders geleerd hoe ze hiermee om kunnen gaan. Dat hebben we geoefend in de laatste periode logopedie. We gaan afronden en een tijdje pauze houden. Over een paar maanden spreken we elkaar weer om te kijken hoe het gaat.

Lina is een bedachte naam, maar dit cliëntje bestaat echt. We hebben toestemming van haar en haar ouders om dit verhaal hier te plaatsen.

Recent Posts