Taal

“Mijn kind praat wel, maar maakt kromme zinnen en kan niet goed vertellen”, zeggen ouders soms bij aanmelding voor logopedie. Of: “de juf zegt dat hij uitleg niet goed begrijpt”.
Het ontwikkelen van de taal is een proces van jaren, en gaat je leven lang door. Jonge kinderen kunnen sommige onderdelen van de taal best lastig vinden. Het begrijpen van taal, de woordenschat, het vormen van zinnen en het begrijpelijk vertellen. Het zijn allemaal dingen die je in die eerste jaren moet leren en die niet los van elkaar staan. Sommige kinderen leren meerdere talen tegelijk.

Begrijpen van taal

Als je naar school gaat zijn er veel nieuwe dingen die je moet leren en begrijpen. Het vertrouwde en bekende van thuis is weg. Er wordt op een andere manier tegen je gesproken. Soms gaat die overgang niet vanzelf en blijkt dat er problemen blijven met het begrijpen van de juf of van andere kinderen. Om te achterhalen hoe dat komt kunnen we bij De Spreektoren onderzoek doen. Is het taalbegrip passend bij de leeftijd van je kind, of is er meer hulp bij nodig? Als er meer hulp nodig is dan doen we dat bij De Spreektoren met speelse activiteiten die aansluiten bij de interesses van je kind. Vaak hangt moeite met het begrijpen van taal samen met een kleine woordenschat.

Woordenschat

De woordenschat zijn de woorden die je kind kent. Een kind begrijpt meer woorden dan hij zelf gebruikt. De passieve woordenschat is altijd groter dan de actieve woordenschat.
Woorden leer je in het dagelijks leven; door ervaringen op te doen en er woorden aan te geven. Het gaat dan niet alleen om hoe de dingen heten, maar ook om werkwoorden, eigenschappen, voorzetsels, gevoelswoorden. Of de woordenschat van je kind groot of klein is kunnen we bij De Spreektoren onderzoeken. Hierbij kijken we verder dan de woorden die op school getest worden als voorbereiding op groep 3.
Als de woordenschat van je kind klein is voor de leeftijd, dan kunnen we daar mee aan de slag gaan. Maar, zoals hierboven al gezegd: woorden leer je in het dagelijks leven, en niet alleen bij een half uurtje logopedie. We gaan samen met jullie kijken hoe je woorden kunt leren en onthouden. Ook thuis en op de opvang of school zal extra aandacht nodig zijn voor het leren van woorden.
Als er problemen zijn met de woordvinding (woorden die je wel kent, maar waar je zo snel niet op kunt komen) kunnen we kijken naar wat helpend is voor jouw kind.

Zinnen vormen

Bij zinsbouw kan het misgaan in de volgorde van woorden, onvolledige zinnen of kromme zinnen. Voor het maken van zinnen zijn verschillende soorten woorden nodig (zie woordenschat) en kennis van grammaticale regels. Een lastig proces dat met logopedie op een speelse manier geoefend kan worden. Met onderzoek kunnen we ontdekken waar het misgaat en welke hulp nodig is.

Vertellen

Is je woordenschat groot genoeg en kan je met woorden zinnen vormen, dan heb je de bouwstenen voor vertellen. Vertellen van wat je hebt meegemaakt of het (na)vertellen van een verhaal. Het voeren van een gesprekje, het uitleggen van iets. En dan moet je het ook nog zo doen dat de ander je begrijpt. Een lastige vaardigheid waar hulp bij nodig kan zijn. We gebruiken spelletjes, speelgoed en rollenspelen om het vertellen te oefenen. Ook maken we veel gebruik van (prenten)boeken, die kinderen soms van thuis meenemen.

Meerdere talen

Kinderen zijn in principe goed in staat om meerdere talen tegelijk te leren. De dingen die hierboven zijn genoemd kunnen voorkomen in alle talen die het kind leert. Hiervoor is aandacht als een kind logopedie krijgt bij De Spreektoren.
Als een kind een andere moedertaal heeft en sinds kort Nederlands leert dan is logopedie meestal niet nodig. Er is dan geen probleem waar logopedische therapie voor nodig is. In dat geval kan extra aanbod bij VVE (vroeg en voorschoolse educatie) op de kinderopvang zinvol zijn. Ook de VoorleesExpress kan helpen in de vorm van extra voorlees(taal!) momenten.

Meer info over voorlezen? Blog: Boekjes lezen goed voor taalontwikkeling?