Gecontracteerde logopedie

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben afgesloten, brengen wij het bedrag in rekening dat wij hebben afgesproken met deze verzekeraar. Dit wordt volledig vergoed.

Wij hebben in 2024 een contract met:
• VGZ (inclusief de bijbehorende labels en volmachten)
• Menzis (inclusief de bijbehorende labels en volmachten)

Contract-vrije logopedie

Bent u verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben dan gelden onderstaande tarieven.
Het kan zijn dat u niet het gehele bedrag vergoed krijgt. Hoeveel u dan moet bijbetalen hangt af van uw polis. Hier kunt u naar informeren bij uw zorgverzekeraar.

De volgende verrichtingen komen voor vergoeding in aanmerking:

4061 Intake en onderzoek (met verwijzing) € 73,50
4057 Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing) € 82,50
4000 Individuele zitting reguliere logopedie € 43,50
4011 Instructie/overleg met ouders/verzorgers € 43,50

* Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico
** Voor de eerste afspraak wordt standaard de combinatie van codes 4061/4057 en 4000 in rekening gebracht
*** Voor CZ-verzekerden is een verwijzing van een arts verplicht

Niet vergoed door de zorgverzekeraar:

Informatieverstrekking logopedie aan derden – mondeling (bijv. school of zorginstelling) € 43,50
Uittoeslag bij overleg op locatie € 18,00
Informatieverstrekking logopedie aan derden – schriftelijk (bijv. school of zorginstelling) € 43,50
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (na 8:30u) € 28,00