Voor het kind:
We zijn bij De Spreektoren met name gespecialiseerd in de communicatie van kinderen. We bieden individuele logopedische behandeling gericht op verstaanbaarheid, taalontwikkeling, interactie. Bijvoorbeeld bij problemen op het gebied van:

  • taalaanvang
  • uitspraak
  • woorden en zinnen
  • begrijpen en vertellen
  • luisteren en horen
  • stotteren (monitoring en/of therapie)
  • stemgebruik


Voor ouders:

Heeft je kind logopedie en wil je meer weten? Of heeft je kind geen logopedie, maar ben je geïnteresseerd in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen? We kunnen verschillende workshops geven:


Voor professionals:

Werk je in de kinderopvang of in de onderbouw van het basisonderwijs? Heb je behoefte aan meer bagage op het gebied van communicatie en taalontwikkeling? Wij kunnen de volgende workshops verzorgen:

In overleg maken we een workshop op maat. Ook kunnen we voor teams op locatie komen.


Voor (toekomstig) logopedisten:
Bij de Spreektoren willen we een bijdrage leveren aan de opleiding van nieuwe logopedisten en werken daartoe graag samen met o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogeschool Eindhoven en Hogeschool Windesheim Almere.

Visie van De Spreektoren

Communiceren is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van ons als mens. De basis hiervan, de spraak- en taalontwikkeling, wordt in de eerste zes levensjaren gelegd. Meestal gaat deze ontwikkeling vanzelf. Soms zijn er redenen om de spraak-taalontwikkeling van kinderen beter te volgen en begeleiden. De Spreektoren heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis.

In de visie van De Spreektoren zijn hierbij drie pijlers van belang: het kind, de ouders van het kind en de professionals rond het kind.

Het kind
De Spreektoren biedt in een rustige, open en kleurrijke sfeer individuele logopedie voor jonge kinderen. De logopedisten van De Spreektoren hebben ruime ervaring in het werken met jonge kinderen en hun ouders. De vorm en inhoud van de therapie wordt in overleg met de ouders bepaald, rekening houdend met recente ontwikkelingen in het vakgebied van de logopedie.
Bij De Spreektoren kiezen we ervoor om zoveel mogelijk speels met de kinderen te werken, met een duidelijk gekozen doel zetten we spel en beweging in om het kind te helpen.

De ouders
Een jong kind kan gebaat zijn bij logopedische therapie. Bij kinderen die net leren praten zijn de ouders echter de aangewezen persoon om het kind optimaal te stimuleren. De therapie vindt dan deels plaats via de ouders met praktische tips en adviezen.
We vinden betrokkenheid van ouders belangrijk. Meestal is de ouder aanwezig bij de behandeling. Voor alle kinderen geldt dat het verloop van de behandeling en eventueel huiswerk na afloop besproken wordt.

De professionals
Vaak gaat een kind vanaf twee of drie jaar naar een peuterspeelzaal, of al eerder naar een kinderdagverblijf. Vanaf vier jaar gaat een kind naar school. Dit betekent dat peuterspeelzaalleidsters, medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten een rol hebben in de spraak-taalontwikkeling en de communicatie van het kind. De Spreektoren wil professionals zicht geven op de normale spraak-taalontwikkeling en handreikingen geven voor het stimuleren van spraak en taal in de vorm van workshops over taalstimulering en gebaren.
Over individuele kinderen wordt indien nodig telefonisch of via mail contact gehouden; na toestemming van de ouders.