Anja

Anja heeft gewerkt binnen het onderwijs voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen en vroegbehandeling van slechthorende peuters en peuters met spraaktaalproblemen. Verder is ze geschoold in Nederlands met Gebaren en heeft ze ruime ervaring in het werken met kinderen met een CI (cochleair implantaat).

Anja is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 89900317991

Carolien

Carolien heeft gewerkt binnen de kinderrevalidatie en het onderwijs en vroegbehandeling voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen. Naast haar werk bij De Spreektoren geeft Carolien regelmatig als gastdocent les aan logopedie-studenten en collega’s.

Carolien is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99900442391

Kwaliteit

Anja en Carolien zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), zijn beide kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, gecertificeerd Hanen cursusleider en gecertificeerd docent baby- en kindergebaar.

Ze volgen regelmatig extra scholing om bij te blijven in het vakgebied.